Campa utan campingplats

De allra flesta människor som beger sig ut och campar kanske väljer en ordentlig campingplats där allt finns tillgängligt, men sen finns det även människor som vill bort från allt, ut i naturen där varken affärer, toaletter eller restauranger finns. Där poolen är den vackra insjön eller där middagen består av fisk som man själv har dragit upp. I Sverige finns det många möjligheter för den som vill upptäcka naturen och vildmarken på ett mer minimalistiskt sätt och tack vare allemansrätten har man möjlighet till detta, åtminstone under en kortare period.

För att förstå nyttan av allemansrätten behöver man först förstå vad allemansrätten faktiskt är. Enkelt förklarat kan man säga att allemansrätten är en rätt som ger människor möjlighet att färdas och vistas på privat mark, att tillfälligt övernatta eller exempelvis plocka svamp, växter eller bär. Med denna frihet kommer naturligtvis även en hel del ansvar. Man måste visa hänsyn till marken och området som man vistas på och ska dessutom visa varsamhet mot djurlivet och naturen. Utöver detta ska man ha respekt och visa hänsyn till markägaren eller andra människor som befinner sig på platsen.

Med det sagt betyder det ändå inte att man får campa eller ställa upp sin husvagn var helst man önskar. Det finns många regler och några undantag från allemansrätten som man behöver rätta sig efter. Ett mycket bra exempel på en sådan regel är att man inte får slå sig ner, tälta eller ställa sin husvagn/husbil i närheten av någons hus eller i ett privat område. Det är viktigt att man kommer ihåg att man ej får störa de människor som bor på marken (om sådana finns). Utöver att inte tälta på ett privat område får man inte heller slå sig ner på åkermark som används för jordbruk och inte heller i närheten av djur eller t.ex. i en hage. Varje kommun har sina egna specifika regler, så det är viktigt att man har koll på detta innan man beger sig av. Allemansrätten ger inte heller möjlighet att campa på t.ex. en kyrkogård, i en stadspark eller på vissa badstränder.

Är man ensam eller endast några få personer brukar det räcka gott och väl med att hålla sig undan från människor och boende. Är man däremot en större grupp människor och många som ska tälta behöver man först få ett tillstånd från markägaren. Det gäller inte enbart för den som planerar att sova i tält, utan även för den som har husbil eller husvagn. När man för fram ett sådant fordon gäller även terränglagstiftningen. Terränglagstiftningen innebär att man inte får köra i terräng med sin husvagn eller husbil, utan får endast hålla sig på “vanliga” vägar.

Trots att reglerna för husvagn och tält är näst intill detsamma så finns det några saker som skiljer campingen åt. När du bor i ett tält kan du t.ex. stanna ett eller några få dygn på samma plats, medan den som har husbil eller husvagn endast får parkera på i 24 timmar. Anledningen till detta är att husbilar och husvagnar oftast uppfattas som mer störande.

Comments are closed.